NORMERINGEN

STANDARDS


EN 420 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testprocedure

Deze norm specificeert de relevante testprocedures voor beschermende handschoenen en de algemene eisen voor het ontwerp en het verpakken van de handschoenen, de weerstand van het gebruikte materiaal tegen het binnendringen van water, veiligheid, comfort en prestaties, evenals de door de fabrikant uit te voeren markering en te verstrekken informatie.

EN 388 Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

EN388
A B C D E

Deze Europese norm definieert eisen, testprocedures, markering en informatie verstrekking van de fabrikant voor beschermende handschoenen tegen de mechanische risico's van schuren, snijden, scheuren en perforatie. Deze norm moet worden toegepast in combinatie met EN 420.

A Schuurweerstand (1-4)
B Snijweerstand (1-5)
C Scheurweerstand (1-4)
D Perforatieweerstand (1-4)
E Blade snijweerstand, volgens EN ISO 13997 (A-F)

Opmerking: Beschermende handschoenen, die alleen zijn gemarkeerd met de testparameters A-D, zijn getest en gecertificeerd volgens de norm EN 388: 2003 (E is hier niet van toepassing).

EN 374 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze Europese norm definieert eisen voor handschoenen die de gebruiker beschermen tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Deze Europese norm moet worden toegepast in combinatie met EN 420. In deze Europese norm worden geen eisen gesteld aan gevaren als gevolg van mechanische belasting. Ze bestaat uit drie delen:
EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen indringen
EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie (het binnendringen in cellen) van chemicaliën

EN374 4

Pictogram voor waterdichte beschermende handschoenen en een lage bescherming tegen chemische gevaren

EN374 02

Pictogram voor beschermende handschoenen tegen micro-organismen

EN374 03
A B C

Pictogram voor beschermende handschoenen tegen chemische gevaren met informatie

 

Doorbraaktijd (minuten) Beschermingsindex
> 10 Klasse 1
> 30 Klasse 2
> 60 Klasse 3
> 120 Klasse 4
> 240 Klasse 5
> 480 Klasse 6

 

Codeletter Teststof
A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdisulfide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl-acetaat
J n-Heptaan
K 40% natriumhydroxide
L 96% zwavelzuur

EN 511 Beschermende handschoenen tegen koude

EN511
A B C

Deze Europese norm definieert de eisen en testprocedures voor beschermende handschoenen tegen geleidings- en contactkoude tot -50°C. De kou kan verband houden met klimatologische omstandigheden of een beroepsactiviteit. De handschoenen moeten aan alle toepasselijke eisen van EN 420 voldoen.

A Geleidingskoude (1-4)
B Contactkoude (1-4)
C Waterdichtheid (0-1)

EN 12477 Protective gloves for welders

EN407
A B C D E F


Deze Europese norm definieert essentiële eisen en testprocedures voor beschermende handschoenen voor manueel lassen, snijden en aanverwante processen. Beschermende handschoenen voor lassers beschermen de handen en polsen bij het lassen en hiermee gepaard gaande werkzaamheden. Beschermende handschoenen voor lassers beschermen handen en polsen tijdens het lassen en soortgelijke werkzaamheden. Beschermende handschoenen voor lassers beschermen tegen kleine spetters van gesmolten metaal, kort contact met beperkte blootstelling aan vlammen, geleidingswarmte en contactwarmte en UV-straling van de lasboog.
Ze beschermen ook tegen mechanische gevaren. Afhankelijk van hun eisen zijn beschermende handschoenen voor lassers onder te verdelen in twee uitvoeringen:
Versie A: Lage beweeglijkheid (met hoge andere eisen)
Versie B: Hoge beweeglijkheid (met weinig andere eisen)
A Brandbaarheid (1-4)
B Contactwarmte (1-4)
C Geleidingswarmte (1-4)
D Stralingswarmte (1-4)
E Bescherming tegen kleine spetters van gesmolten metaal (1-4)
F Bescherming tegen grote hoeveelheden vloeibaar metaal (1-4)

EN 407 Beschermende handschoenen tegen thermische risico's

EN407
A B C D E F


Dit document specificeert eisen, testprocedures en informatie verstrekking door de fabrikant voor beschermende handschoenen tegen hitte en/of vuur en hun markering. Deze gelden voor alle handschoenen die handen beschermen tegen hitte en/of vuur in één of meer van de volgende vormen: vuur, contactwarmte, geleidingswarmte, stralingswarmte, kleine spetters van gesmolten metaal en grote hoeveelheden vloeibaar metaal. Deze norm moet altijd in combinatie met EN 420 toegepast worden.
A Brandbaarheid (1-4)
B Contactwarmte (1-4)
C Geleidingswarmte (1-4)
D Stralingswarmte (1-4)
E Bescherming tegen kleine spetters van gesmolten metaal (1-4)
F Bescherming tegen grote hoeveelheden vloeibaar metaal (1-4)

EN 16350 Beschermende handschoenen - Elektrostatische eigenschappen

Deze Europese norm specificeert aanvullende eisen voor beschermende handschoenen die worden gedragen in gebieden waar een brandbare of explosieve atmosfeer aanwezig is of zijn kan (zie IEC 60079-32-1). Het specificeert een testprocedure en eisen aan de prestaties, markering en informatie verstrekking voor elektrostatisch geleidende handschoenen om het ontploffingsgevaar tot een minimum te beperken.

EN 455 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

Deze norm bestaat uit drie delen:
EN 455-1: Deze norm specificeert eisen en tests voor de dichtheid van medische handschoenen voor eenmalig gebruik.
EN 455-2: Deze norm specificeert eisen en testprocedures voor de fysieke eigenschappen van medische handschoenen voor eenmalig gebruik (d.w.z. chirurgische en onderzoekshandschoenen) om er zeker van te zijn en er voor te zorgen dat patiënten en gebruikers bij gebruik voldoende beschermd zijn tegen besmetting.
EN 455-3: Dit deel van EN 455 specificeert eisen voor de beoordeling van de biologische veiligheid van medische handschoenen voor eenmalig gebruik. Het bevat voorschriften voor de markering en informatie over de gebruikte testprocedures.
EN 455-4: Vereisten en testen voor bepaling van de houdbaarheidsdatum

EN ISO 20345 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoenen

Deze internationale norm definieert basiseisen en (vrijwillige) aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen voor algemene doeleinden, bijv. door de behandeling van mechanische risico's, slipweerstand, thermische risico's en ergonomische eigenschappen. Categorieën voor het markeren van veiligheidsschoenen:

   SB: Basisvereisten voor veiligheidsschoenen
Abdämpfung Antistatik
Fall Öl
 S1: Gesloten hielzone, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak, weerstand tegen brandstoffen
Abdämpfung Antistatik
Fall Öl Wasser
 S2: Gelijk aan S1, plus bescherming tegen het binnendringen en absorberen van water
Abdämpfung Antistatik Tritt
Fall Öl Wasser
 S3: Gelijk aan S2, plus weerstand tegen perforatie, profielzool
Abdämpfung Antistatik Tritt
Fall Öl
 S1P: Gelijk aan S3, maar zonder bescherming tegen het binnendringen en absorberen van water


EN 61340-4-3 Elektrostatisch, Deel 4-3 - Schoeisel

ESD

Dit deel van IEC 61340 beschrijft een testprocedure voor het bepalen van de elektrische weerstand van schoeisel waarmee het elektrostatische potentiaal op personen wordt gecontroleerd. Deze norm is geschikt voor gebruik door zowel fabrikanten van schoenen als eindgebruikers.

EN 1149 Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen

EN1149

Deze norm bestaat uit vier delen:
EN 1149-1: Testprocedure voor het meten van de oppervlakteweerstand
EN 1149-2: Testprocedure voor het meten van de elektrische weerstand door een materiaal
EN 1149-3: Testprocedure voor het meten van ladingverval
EN 1149-5: Prestatie-eisen voor materiaal en eisen voor het ontwerp.

EN ISO 20471 Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - Testprocedures en eisen

warnweste A

Deze internationale norm specificeert de vereisten voor waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid die de aanwezigheid van de drager zichtbaar maakt. De waarschuwingskleding moet ervoor zorgen dat de drager duidelijk zichtbaar is voor bestuurders of bedieners van andere technische apparatuur onder alle lichtomstandigheden, zowel bij daglicht als in het donker bij het licht van koplampen. De classificatie van de kleding is afhankelijk van het kleinste oppervlakte aan zichtbare materiaal.

Materiaal Kleding klasse 3 (A) Kleding klasse 2 (A) Kleding klasse 1 (A)
Achtergrondmateriaal 0,80 qm 0,50 qm 0,14 qm
Retroreflecterend materiaal 0,20 qm 0,13 qm 0,10 qm
Materiaal met gecombineerde
eigenschappen
n.a. n.a. 0,20 qm


 

EN 343 Beschermende kleding - Bescherming tegen regen

EN343

 A

 B

Deze Europese norm specificeert de eisen en testprocedures voor materialen en naden van beschermende kleding tegen de invloed van neerslag (bijv. regen, sneeuwvlokken), nevel en bodemvocht.


A Waterdoorlaatbaarheid (0-3)
B Waterdampweerstand (0-3)

EN 149 Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerende halfgelaatsmaskers ter bescherming tegen deeltjes

Deze Europese norm specificeert minimumvoorschriften voor het filteren van halfgelaatsmaskers als ademhalingsbeschermingsmiddel ter bescherming tegen deeltjes, behalve voor ontsnappingsdoeleinden.

EN 14605 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën

EN374 03

{col10In dit document zijn de minimumvoorschriften vastgelegd voor de volgende typen voor beperkt gebruik van bepaalde en herbruikbare chemische beschermkleding:
Volledige beschermende kleding met vloeistofdichte verbindingen tussen de verschillende delen van kleding (type 3: vloeistofdichte kleding) en, indien van toepassing, met vloeistofdichte verbindingen naar accessoires zoals kappen, handschoenen, laarzen, zichtvensters of ademhalingsbeschermingsapparatuur, waarvoor andere Europese normen vastgesteld kunnen zijn. Voorbeelden van dergelijke kleding zijn eendelige overalls of tweedelige pakken met of zonder kap of zichtvenster, met of zonder voeten of overschoenen, met of zonder handschoenen.
Volledige beschermende kleding met neveldichte verbindingen tussen de verschillende delen van de kleding (type 4: neveldichte kleding) en, indien van toepassing, met neveldichte verbindingen naar accessoires zoals kappen, handschoenen, laarzen, zichtvensters of ademhalingsbeschermingsapparatuur, waarvoor andere Europese normen vastgesteld kunnen zijn. Voorbeelden van dergelijke kleding zijn eendelige overalls of tweedelige pakken met of zonder kap of zichtvenster, met of zonder voeten of overschoenen, met of zonder handschoenen.
Gedeeltelijke beschermende kleding die bepaalde lichaamsdelen beschermt tegen permeatie van vloeibare chemicaliën. Voorbeelden van dergelijke kledingstukken zijn bijv. laboratoriumjassen, jassen, broeken, schorten, mouwen, kappen (zonder luchttoevoer), etc. Aangezien gedeeltelijke bescherming van het lichaam een deel van het lichaam onbeschermd laat, worden in dit document alleen de prestatie-eisen voor het materiaal en de naden gespecificeerd.

EN ISO 13982 Beschermende kleding tegen vaste deeltjes

EN13982 1

EN374 03

Deze norm bestaat uit twee delen:
EN ISO 13982-1: Prestatie-eisen voor tegen chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes (type 5 kleding)
EN ISO 13982-2: Testprocedure voor het bepalen van de binnenwaartse lekkage in beschermende pakken van uit fijne deeltjes bestaande aërosolen.

EN 13034 Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën

EN13034

Deze norm specificeert prestatie eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt (type 6 en type PB[6] uitrusting).

EN 14126 Beschermende kleding - Beschermende kleding tegen besmettelijke agentia

EN374 02

Deze norm specificeert prestatie eisen en testprocedures voor beschermende kleding tegen besmettelijke agentia.

EN 1073 Beschermende kleding tegen radioactieve besmetting

EN1073 2

Deze norm bestaat uit twee delen:
EN1073-1: Eisen en testprocedures voor geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes
EN1073-2: Eisen en testprocedures voor niet-geventileerde beschermende kleding tegen radioactieve besmetting door vaste deeltjes{/col}

Nitras Nederland | Solingenstraat 43 | 7421 ZR Deventer | tel. 085 – 890 07 64 | mail: info (at) nitras.nl
Toggle Bar